Andre foreninger

Vikverir – Våre venner i Drammen og Kongsberg, driver med hærkamp og levende historie.
http://vikverir.no/ 

Vingulmark – Våre venner i Oslo, slåss ofte sammen med oss.
http://haerfugl.no/ 

Borre Vikinglag – Det andre lokale vikinglaget her på Borre, arrangerer Norges største vikingmarked hvert annet år.
http://borrevikinglag.com

Midgard vikingsenter – Det lokale vikingmuseet som driver Gildehallen og arrangerer Midgard Vikingfestival hvert annet år.
https://vestfoldmuseene.no/midgard-vikingsenter/