Om oss

Borrefylkingen

Borrefylkingen ble stiftet i 2007. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og har nulltoleranse for diskriminering basert på f.eks. kjønn, religion, alder, herkomst, seksuell legning, funksjonsnedsettelse eller kultur. Nazistiske og rasistiske holdninger aksepteres ikke fra foreningens medlemmer. Vi har nulltoleranse for trakassering og mobbing.

Foreningen har som formål å formidle yngre jernalders militariserte samfunn. Dette gjøres gjennom:
● Trening i ulike former for blankvåpenkamp, hvor blunte rekonstruksjoner av historiske
våpen brukes til å gjenskape ulike aspekter ved historiske stridsteknikker.
● Å samle kunnskap om bekledning, våpen, utrusting, håndverk og kamp fra yngre
jernalder, hovedsakelig i perioden 850 til 1000.
● Aktivt bidra til kunnskapsoverføring gjennom foredrag, digital formidling og
deltakelse på “vikingmarkeder”, historiske festivaler, arrangementer i regi av museer,
eller andre relevante arrangementer.

Sosialt

Hærkamp er en sosial aktivitet, med mest aktivitet i sommerhalvåret. Sammen med andre foreninger besøker vi ulike arrangementer i inn og utland for å formidle både kamp og leirliv. Etter en lang dag på slagfeltet er det godt å slappe av rundt et leirbål med en god øl og ivrig diskusjon med andre gjenskapere fra hele Norden.
Utenfor sesongen har vi også en rekke sosiale aktiviteter innad i foreningen, alt fra sykvelder til fester.

Hvis dette høres spennende ut er det bare å ta kontakt på borrefylkingen@gmail.com.

Historisk formidling

Foreningen har et høyt fokus på formidling av vikingtidens historie, både gjennom kampoppvisninger og foredrag. Våre medlemmer har et høyt kunnskapsnivå både om vikingenes våpen og ulike håndtverk. Vi forsøker alltid i størst mulig grad å inkludere publikum i vår formidling, både gjennom dialog under kampoppvisninger og ved å gi publikum mulighet til ikke bare å ta på, men også prøve noe av vårt utstyr. Det stilles derfor strenge krav til både kilder og kvalitet på alt utstyr, men også kunnskap om eget utstyr.

Trening

Når vi ikke besøker markeder trener foreningens medlemmer hver søndag og onsdag utenfor Gildehallen på Borre. Kampsystemet vi trener kalles hærkamp, og er basert på historiske teknikker som er tilpasset moderne krav til sikkerhet. Systemet er utviklet for å kunne utkjempe store slag, med flere hundre deltagere på hver side, på en måte som gir en stor underholdningsverdi for publikum og som samtidig har en høy grad av sikkerhet for deltagerene.

Borrefylkingen er i dag den eneste kampgruppen i Vestfold som driver med historisk formidling og kamptrening innenfor hærkampsystemet.

Medlemskap

Vi ønsker alltid nye medlemmer velkommen, og legger stor vekt på at nye medlemmer så raskt som mulig skal ha mulighet til å bli med på turer. Det sosiale samværet på tur er en viktig del av fellesskapet i gruppen, og noe som vi setter stor pris på. For å bli medlem av Borrefylkingen må man være 18 år, og ha gjennomføre en 12 måneders prøveperiode. I løpet av prøveperioden blir bla. sikkerhet i kamp vurdert. Foreningen arrangerer et nybegynnerkurs hver høst.

Se også mer informasjon her: https://borrefylkingen.net/hvordan-bli-medlem/