Medlemmer

Simon Mortveit

Styreleder
Favorittvåpen: Spyd og sverd

Foto: Torstein Gamst Pixligth.no

Bilde tatt i samarbeid med Midgard Vikingsenter

Elise Bokn Anholt

Styremedlem og arrangementsansvarlig

Favorittvåpen: Tohåndsspyd

Foto: Klesarven

Emma Wold

Styremedlem og turansvarlig 

Foto: Klesarven

Katrine Lofgren Sagstuen

Styremedlem og kasserer

Foto: Matilde Brandt

Elias Elverum

Styremedlem og treningsansvarlig

Favorittvåpen: Sverd og ett/to håndsspyd

Foto: Emma Wold

Ole Daniel Falslund

Styremedlem og utstyrsansvarlig
Favorittvåpen: Daneøks

Foto: Privat

Maja Reiss

Tillitsvalgt

Foto: Klesarven

Knut Roger Brekke

Favorittvåpen: Øks og spyd

Foto: Rebekka Olafsen Aarum

Knut Roger på stol

Kristoffer Jorde Hansen

Favorittvåpen: Sverd og spyd

Foto: Matilde Brandt

Fredrik Bjønnes

Favorittvåpen: Sverd, daneøks og spyd

Foto: Torstein Gamst Pixligth.no

Bilde tatt i samarbeid med Midgard Vikingsenter

Rebekka

Favorittvåpen: Sverd

Ørjan

Favorittvåpen: Sverd, øks og spyd

Foto: Hans Stålbrand

Kristine

Favorittvåpen: Spyd

Foto: Jon Klasbu

Torgrim

Favorittvåpen: Spyd

Foto: Rebekka Olafsen Aarum

Øyvind

Favorittvåpen: Øks

Foto: Jake Owens

Anette

Favorittvåpen: Sverd

Foto: Joakim Teveldal

Andreas

Favorittvåpen: Sverd og spyd

Foto: Andreas Engen

Ingvild

Favorittvåpen: Sverd og spyd

Foto: Rebekka Olafsen Aarum

Thomas

Favorittvåpen Sverd, Spyd og Danøks

Foto: Irmina Lunnøy photography

Martin Bokn Anholt

Favorittvåpen: Sverd

Foto: Elise B Anholt

Konráð Ingi Birgisson

Favorittvåpen: Sverd, spyd, kniv

Foto: Matilde Brandt

Morten Borge

Favorittvåpen: Spyd, kniv

Foto: Oskar Winston Ramsén

Matilde Brandt

Foto: Ada Marlene Vrolijk