Ressurser

Digitalt museum
http://digitaltmuseum.no/

Universitetsmuseenes kulturhistoriske samling– Bilde og gjenstandsdatabase for universitetsmuseenes samlinger
https://www.unimus.no/portal/

Universitetsmuseenes database – Oversikt over universitetsmuseene sine samlinger
http://www.dokpro.uio.no/

Vikverirs ressursside – har et imponerende antall bilder av sverd
http://vikverir.no/ressurser.html

Stor samling av linker til ulike kilder
http://www.drakt.org/Viking.html

Project Forlog – stor artikkelsamling av høy kvalitet
https://sagy.vikingove.cz/en/

Historiska museets gjenstandsdatabase – Databasen til Historiska museet i Stockholm.
https://samlingar.shm.se/sok?type=object&institution=Historiska%20museet

Sydvestjyske museers gjenstandsdatabase – Arkeologisk gjenstandsdatabase, med blant annet funn fra Ribe
http://sol.sydvestjyskemuseer.dk/